Виконання ст.30

 

1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 2023/2024 н.р.

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою: |  2023/2024 н.р.

6. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

8.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі які навчаються в закладі 2023/2024 н.р.
Ліцензований обсяг прийому – 100 учнів
Фактично станом на 01.01.24 р – 32 учні.

9. Фактична кількість осіб, які навчаються: 32 учні.

10. Мова освітнього процесу – Українська

11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення. У 2023- 2024 н. р. заклад забезпечений повністю педагогічними кадрами.

12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

13. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання – гуртожиток відсутній.

14. Результати моніторингу якості освіти. Моніторинг державної служби якості освіти в 2022-2023 н.р. не проводився
15. Річний звіт про діяльність закладу освіти Річний звіт Гринівського ліцею  за 2022-2023 навчальний рік

Річний план 2023-24 освітньої роботи

Освітня програма

16. Правила прийому до закладу освіти

17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами у навчальному закладі є пандус.

18. Розмір плати за навчання. Плата за навчання не стягується.
Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати- додаткові освітні послуги не надаються

20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

21. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2022/2023 н.р.

22.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

24. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

25. Кошторис

26. Фінансова звітність

27. Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством
Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, відсутні

28. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
Товари, роботи та послуги, отримані як благодійна допомога, не надавалися

29. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства