Конкурс ” Вчитель року”

Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
16.10.2023 м. Суми № 406-ОД
Про умови та порядок
проведення першого туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2024»
Відповідно до указів Президента України від 29 червня 1995 року
№ 489/95 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», від 24 лютого
2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 26 липня
2023 року № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (зі
змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 13.02.2023 № 145
«Про затвердження графіка проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель
року» у 2024-2028 роках», від 07.06.2023 № 705 «Про проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024», листа Міністерства освіти і
науки України від 23.08.2023 № 1/12626-23 «Про умови та порядок проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024», з метою популяризації
кращих педагогічних здобутків учителів області
НАКАЗУЮ:
1. Провести, із дотриманням законодавства України в частині вжиття
заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного
стану в Україні, у змішаному форматі перший тур всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2024» у номінаціях: «Українська мова та література»,
«Географія», «Фізика», «Образотворче мистецтво» у два етапи – грудень 2023 –
лютий 2024 року.
2. Затвердити склад організаційного комітету першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» (додається).
3. Затвердити склад фахових журі першого туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2024» (додається).
4. Затвердити умови та порядок проведення першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2024» (додається).
5. Провести перший тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024»
відповідно до випробувань (додаток 1).
6. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.):
1) Забезпечити підготовку та проведення першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2024».
2) Профінансувати перший тур конкурсу за рахунок загального
2 Продовження додатка 2
кошторису комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
3) Забезпечити участь у роботі фахових журі педагогічних, науковопедагогічних працівників комунального закладу Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
7. Сумському державному університету (Карпуша В.Д.), Сумському
державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка (Лянной Ю.О.),
Сумському національному аграрному університету (Ладика В.І.), відділу освіти
Роменської міської ради (Івницька І.О.), управлінню освіти і науки Сумської
міської ради (Вербицька Н.В.) забезпечити участь у роботі фахових журі
науково-педагогічних та педагогічних працівників.
8. Керівникам органів управління освітою:
1) Надіслати до 01.11.2023 на електронну адресу комунального закладу
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти заповнену
реєстраційну форму учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024»
(додаток 2) та інформаційну картку учасника (додаток 3).
2) Забезпечити участь у першому турі конкурсу педагогів закладів освіти.
9. Фінансові витрати, пов’язані з проведенням першого туру конкурсу,
здійснити за рахунок обласного та місцевих бюджетів. Витрати на відрядження
членів журі здійснити за рахунок сторони, що відряджає.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління дошкільної, загальної середньої, інклюзивної, позашкільної освіти,
виховної роботи, цифрової трансформації та впровадження інформаційних
технологій Бирчено С.Л.
Директор Вікторія ГРОБОВА